Wij zijn 24/7 bereikbaar
06-45594577

Neem contact op
info@authena.nl

Privacy Statement

Privacy statement

Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van anderen. In deze privacyverklaring leest u hoe we dat op een veilige en betrouwbare manier hebben geregeld.

Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena verwerkt persoonsgegevens om de volgende reden:

  • Het regelen van uitvaarten en het leveren van hieraan gerelateerde goederen en diensten, zoals het innen van verzekeringsgelden.
  • Het verbeteren van onze dienstverlening.
  • Het optimaliseren van onze communicatie.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Ten behoeve van een uitvaart verzamelt Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena van de overledene en opdrachtgever de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats en BSN-nummer. Van de opdrachtgever worden daarnaast telefoonnummer en e-mailadres geregistreerd. Daarnaast incidenteel een bankrekeningnummer, kopie ID en kopie bankpas.

Daarnaast leggen we uw naam, e-mail en telefoonnummer vast als u het contactformulier op onze website authena.nl invult. Als u een recensie aan ons verstrekt voor plaatsing op de webpagina, wordt alleen uw (voor)naam en woonplaats geregistreerd.

Verder bewaren wij algemene gegevens van de uitvaart, zodat wij bij een volgend overlijdensgeval in de familiekring weten wat de wensen destijds waren, bijvoorbeeld de keuze van de kist, muziek en rouwkaart.

Cookies

Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena gebruikt analytische en technische cookies. Dat zijn kleine bestanden die automatisch op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst en die zijn bedoeld om gegevens van gebruikers te verkrijgen. Via Google Analytics worden (geanonimiseerd) gegevens over surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena gebruikt geen marketing-cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies op uw computer worden opgeslagen. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u een melding krijgt als er cookies op uw computer worden geplaatst.

Bewaarduur persoonsgegevens

Fiscale gegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en families.

De dossiers van uitvaarten bevatten waardevolle informatie voor Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena over het verloop van de uitvaart. Van iedere uitvaart hebben wij het dossier op papier en digitaal bewaard voor latere referentie.

Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van onze werkzaamheden. Een uitzondering betreft de gegevens die wij verkrijgen tijdens een voorgesprek. De gegevens worden pas gebruikt en verwerkt als de betreffende persoon is overleden.

Informatie die wij verkrijgen via een telefoongesprek wordt niet op band opgenomen.

Beveiliging

Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena bewaart persoonsgegevens achter slot en grendel. Digitaal zijn gegevens alleen via een beveiligd wachtwoord toegankelijk. Verder maken we gebruik van beveiligingssoftware, zowel voor de opslag en het uitwisselen van data. En voor een veilig gebruik van onze website maken wij gebruik van een beveiligingscertificaat. Gegevens die u op het contactformulier invult komen via een beveiligde SSL-verbinding rechtstreeks in de database van de website en worden naar één specifieke mailbox verstuurd.

Contact over uw persoonsgegevens

U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Vragen of opmerkingen over de registratie van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u telefonisch, per e-mail of per post doorgeven.

Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena
’t Zand 9
4254 XP  Sleeuwijk
Tel. 06 45594577
info@authena.nl

Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena deelt persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor een correcte uitvoering van onze dienstverlening. U moet hierbij denken aan crematoria, begraafplaatsen en onze toeleveranciers van onder andere staatsievervoer, kisten en de drukker van rouwkaarten. Daarnaast worden de BSN nummers alleen doorgegeven aan de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden om zo de noodzakelijke akte van overlijden en verlof tot cremeren of begraven te ontvangen. In alle andere gevallen worden uw gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij u instemt of als dit nodig is op basis van de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Uitvaartzorg & Afscheidshuis Authena gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De ontwikkelingen op dat vlak houden we bij. Als deze privacyverklaring wijzigingen ondergaat, wordt dat op deze pagina bekendgemaakt.

Sleeuwijk, 10 mei 2019